ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจินดา ละม้าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรทิพย์ ชิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ครูอัตราจ้าง