ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันระดับภาค
เด็กชายณัฐิวุฒิ ศรีษา เหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เด็กชายสิทธิพงษ์ จงจิตร เหรียญทอ
เด็กชายกิจเจริญ ศรีเปารยะ เหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กชายกฤษฎา แกล้ว เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เด็กชายณัฐิวุฒิ ศรีษา เหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เด็กชายสิทธิพงษ์ จงจิตร เหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เด็กหญิงเปรมฤดี นาคขวัญ เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
เด็กหญิงขวัญตา พรหมฤทธิ์ เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2557,13:51   อ่าน 1791 ครั้ง